You are here

Konferencija o digitalizaciji - Francuska rješenja i iskustva u oblasti digitalizacije

15/11/2019

Privredna komora Crne Gore (PKCG), Udruženje francusko – crnogorskih preduzeća (UFCP) i Ambasada Francuske u Crnoj Gori organizuju Konferenciju o digitalizaciji „Francuska rješenja i iskustva u oblasti digitalizacije“, koja će se održati 18. novembra sa početkom u 10 časova u Sali I Privredne komore Crne Gore.

Eksperti iz Francuske izrazili su interesovanje da sa crnogorskim institucijama i preduzećima razmjene znanja i iskustva iz oblasti digitalizacije javne uprave, posebno u oblasti katastra nepokretnosti, tj. upravljanja zemljištem i digitalizacije, kao podrške odlučivanju i praćenju, poljoprivrednih aktivnosti.

Program:

10:00 – 10:40 Otvaranje

  • Ljiljana Filipović, potpredsjednica Privredne komore Crne Gore
  • Nj.E. Christine Toudic, Ambasadorka Francuske u Crnoj Gori
  • Predstavnik Vlade Crne Gore

Rajko Uskoković, predsjednik Udruženja francusko – crnogorskih preduzeća

Prezentacije

10:40 – 11:00 “French Tech, njegova organizacija i njegovi ciljevi; obuka i zapošljavanje programera; vještačka inteligencija”, French Tech, Nicolas Rabrenović       

11:00 – 11:15 Iskustva domaćih preduzeća i institucija,  Q&A

11:15 – 11:35 Projekat BESME, Philippe Geffroy, Expertise France,

11:35 – 11.50 Iskustva domaćih preduzeća i institucija,  Q&A

11:50 – 12:05 Kafe pauza

12:05 – 12:25 “Upravljanje zemljištem - rješenja koja omogućavaju prikupljanje, naručivanje i vizuelizaciju svih ovih podataka, posebno za najviši nivo države“, Cristophe Keyne, direktor, Nacionalni geografski institut (IGN)

12:25 – 12:40 Iskustva domaćih preduzeća i institucija,  Q&A

12:40 – 13:00 “Digitalna rješenja u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije”, Naučno – istraživački klaster VITAGORA, Eugénie CORNU

13:00 – 13:15 Iskustva domaćih preduzeća i institucija,  Q&A

13:15 – 13:35 Digitalizacija za podršku odlučivanju i praćenje poljoprivredne aktivnosti, Clever Farm / Pixel, Alexandre Petrović, direktor

13:35 – 13:50 Iskustva domaćih preduzeća i institucija,  Q&A