You are here

Konferencija: Obrazovanje, nauka i biznis – udruženi potencijal

20/03/2014
Konferencija: Obrazovanje, nauka i biznis – udruženi potencijal

Univerzitet Donja Gorica i Privredna komora Crne Gore organizuju prvu konferenciju u okviru sprovođenja NEXT IPA Adriatic projekta finansiranog iz programa pretpristupne pomoći Evropske unije.

Konferencija je posvećena povećanju kreativnih resursa i kapaciteta domaćih preduzeća za korišćenje sredstava iz EU fondova za podršku inovacijama.
Prvi dan konferencije 2. april održaće se na Univerzitetu Donja Gorica. Rad će se nastaviti 3. i 4. aprila u Hotelu ,,Maestral” u Budvi. Organizovani prevoz i boravak u hotelu za sve prijavljene učesnike biće plaćeni iz budžeta projekta.
Sredstva NEXT Projekta su opredijeljena za pružanje ekspertske podrške crnogorskim preduzećima da kroz definisanje i kandidovanje ekonomski isplativih inovativnih modela poslovanja iskoriste raspoložive EU fondove namijenjene inovacijama i transferu tehnologija.
Pozivamo predstavnike akademskog sektora da znanjem koje prati ekonomske probleme svoga vremena pruže podršku crnogorskoj privredi da uz najveću moguću uštedu vremena i resursa usvoji inovacije koje će smanjiti tehnološki i digitalni jaz sa razvijenim evropskim ekonomijama.
Predstavnike poslovnog sektora pozivamo da u saradnji sa naukom utvrdimo optimalne inovativne tehnološke i poslovne modele u skladu sa kapacitetima preduzeća da prime znanje.  Znanje – ne kao skup činjenica već sposobnost da strateški osmislimo buduće mjesto na tržištu i za to obezbijedimo potrebna sredstva.

 “Ideja je kapital koji daje kamatu u rukama sposobnih”