You are here

Konferencija -Trgovinskim olakšicama u CEFTA regionu ka zajedničkom EU tržištu/Trade Facilitation in CEFTA Region towards EU Single Market

16/03/2018

Privredna komora Crne Gore uz podršku Evropske komisije organizuje konferenciju „Trgovinskim olakšicama u CEFTA regionu ka zajedničkom EU tržištu”, koja će biti održana u 25. aprila 2018. godine u hotelu Hilton, Podgorica.

Cilj konferencije je da se ukaže na značaj unapređenja ekonomskih odnosa u regionu, posebno u dijelu pojednostavljivanja i harmonizacije dokumenata i procedura na graničnim prelazima. Transparentne i jednostavne procedure u funkciji su unapređenja efikasnosti graničnih službi, što rezultira benefitima za privatni sektor u vidu uštede vremena i smanjenja troškova.

Sporazum o trgovinskim olakšicama, Dodatni protokol 5 uz CEFTA 2006 i EU integracije predstavljaju okvir za bližu saradnju državnih organa u zemlji i regionu. Privredni subjekti očekuju da će implementacija mjera trgovinskih olakšica značajno smanjiti netarifne barijere, te da će doprinijeti intra regionalnom povezivanju. U konačnom rezultat bi trebao da se ogleda u poboljšanju konkurentnosti i efikasnosti, kako privatnog, tako i javnog sektora, što znači i poboljšanje kvaliteta života građana.

Pored predstavnika iz Evropske komisije, CEFTA Sekretarijata i Svjetske banke očekuje se i učešće predstavnika akademske zajednice, carinskih i inspekcijskih organa iz regiona, kao i privrednika koji će podijeliti iskustva poslovanja u CEFTA regionu.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo da prisustvo na konferenciji potvrdite do petka, 20. aprila 2018. godine,  popunjavanjem prijave koja se nalazi u nastavku. Napominjemo da je broj učesnika ograničen.

The Chamber of Economy of Montenegro is organizing the Conference “Trade Facilitation in CEFTA Region towards EU Single Market” which will take place in Podgorica on April 25, 2018 in hotel Hilton, Podgorica. The Conference is supported by the European Commission and it represents one of many activities to be carried out in 2018 under the Single Market Forum 2017/2018.

The Conference aims to draw attention to the significance of economic relations in the region, especially in the area of simplifying and harmonization of documents and procedures in the cross-border points. Transparent and simplified procedures are aimed at improving efficiency of border agencies, which result in benefits for private sector in terms of time saving and cost reduction.

WTO Trade Facilitation Agreement, Additional Protocol 5 to CEFTA and EU integration requirements represent the umbrella for the close cooperation between border control services in the region. Private companies are anticipating that the implementation of trade facilitation measures will significantly reduce the non tariff barriers as well as contribute to the intra regional cooperation. Additionally, implementation of trade facilitation measures will result in improved competitiveness and efficiency of the private and public sectors, which will reflect on improvement of quality of life of its citizens.

Besides the representatives from European Commission, CEFTA secretariat and World Bank, it is expected for the representatives of regional Custom and Inspection institutions to take part as well as the entrepreneurs who will share their experience in CEFTA region.

 Having in mind Conference preparation, please confirm the participation of your representative by Friday 20th of April.

  Kontakt: Ana Filipović                Miljan Šestović;               020 230 422
               afilipovic@pkcg.org     msestovic@pkcg.org

 

Fajlovi: