You are here

Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2019./2020. godinu

27/09/2019

JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica u saradnji sa Ministarstvom ekonomije Vlade Crne Gore i Privrednom komorom Crne Gore,  raspisuje: Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2019./2020. godinu.

Dodjeljuje se 11 stipendija studentima osnovnih akademskih i master studija rudarstva i geologije, državljanima Crne Gore, i to:

  • 5 stipendija studentima prve godine osnovnih akademskih studija (4 stipendije iz oblasti rudarstva i 1 stipendija iz oblasti geologije) i
  • 6 stipendija studentima narednih godina osnovnih akademskih i master studija (4 stipendije iz oblasti rudarstva i 2 stipendija iz oblasti geologije).

Uslovi konkursa

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti prve i narednih godina osnovnih akademskih i master studija, koji su prvi put upisali semestar studijske 2019/2020. godine.

Kriterijumi

Ukoliko se za dodjelu stipendija prijavi više kandidata od broja predviđenog konkursom, prednost imaju kandidati koji imaju veću završnu ocjenu ostvarenu u srednjoj školi, odnosno kandidati viših godina studija i sa većom prosječnom ocjenom -  indeksom uspjeha u toku studija.

Ukoliko se prijavi nedovoljan broj kandidata, izvršiće se preraspodjela stipendija po grupama, na način da se mijenja prvobitno definisani omjer, s tim što broj opredjeljenih stipendija neće biti smanjen.

Rang lista kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju biće objavljena na internet stranicama JU Zavod za geološka istraživanja, Ministarstva ekonomije i Privredne komore, najkasnije do 30. novembra 2019. godine.

Kandidat ima pravo prigovora na rang listu u roku od osam dana od dana objavljivanja. Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija.

Stipendija se odobrava za studijsku 2019/2020. godinu i isplaćuje se u 10 mjesečnih rata.  Visina stipendije na mjesečnom nivou iznosi 200,00 €. Korisnik stipendije nije u obavezi vraćanja stipendije ukoliko mu davalac stipendije ne obezbijedi stručno osposobljavanje za lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Način rangiranja

  • Za najveći prosjek će se dodijeliti 10 poena i prema njemu će se rangirati prosjeci ostalih studenata viših godina studija.
  • Za najveću završnu ocjenu u srednjoj školi dodijeliće se 10 poena i prema njoj će se rangirati prosjeci ostalih kandidata.
  • Za svaku završenu godinu studija dodjeljuje se po 2 poena;
Formular za prijavu možete preuzeti na dnu stranice.

Potrebna dokumentacija

Studenti koji konkurišu za stipendiju dostavljaju:

  • Formular za prijavu;
  • Potvrdu o redovnom upisu akademske godine 2019/2020.;
  • Uvjerenje o položenim ispitima sa prethodnih godina studija;
  • Obrazovna isprava škole u kojoj je student prve godine završio srednje obrazovanje;
  • Uvjerenje o državljanstvu;

Dokumentacija se dostavlja na crnogorskom jeziku i jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Studenti kojima se dodijeli stipendija su u obavezi da dostave original ili ovjerenu kopiju  navedenih dokumenta na arhivu prije potpisivanja Ugovora o stipendiranju.

Rok za podnošenje dokumentacije

Rok za podnošenje dokumentacije je do 15. novembra 2019. godine.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.

Dokumentaciju dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu geozavod@t-com.me ili poštom na adresu JU Zavod za geološka istraživanja, Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija“.