You are here

Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2020/2021. godinu - akademske i master studije rudarstva i geologije

25/09/2020
Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2020/2021. godinu - akademske i master studije rudarstva i geologije

JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica u saradnji sa Ministarstvom ekonomije Vlade Crne Gore i Privrednom komorom Crne Gore, raspisuje: KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA STUDIJSKU 2020 / 2021. GODINU

Dodjeljuje se 11 stipendija studentima osnovnih akademskih i master studija rudarstva i geologije, državljanima Crne Gore, i to:

  • 5 stipendija studentima prve godine osnovnih akademskih studija (3 stipendije iz oblasti rudarstva i 2 stipendije iz oblasti geologije) i
  • 6 stipendija studentima narednih godina osnovnih akademskih i master studija (4 stipendije iz oblasti rudarstva i 2 stipendije iz oblasti geologije).

USLOVI KONKURSA

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti prve i narednih godina osnovnih akademskih i master studija, koji su prvi put upisali semestar studijske 2020/2021. godine.

KRITERIJUMI

Ukoliko se za dodjelu stipendija prijavi više kandidata od broja predviđenog konkursom, prednost imaju kandidati koji imaju veću završnu ocjenu ostvarenu u srednjoj školi, odnosno kandidati viših godina studija i sa većom prosječnom ocjenom -  indeksom uspjeha u toku studija.

Ukoliko se prijavi nedovoljan broj kandidata, izvršiće se preraspodjela stipendija po grupama, na način da se mijenja prvobitno definisani omjer, s tim što broj opredjeljenih stipendija neće biti smanjen.

Rang lista kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju biće objavljena na internet stranicama JU Zavod za geološka istraživanja, Ministarstva ekonomije i Privredne komore, najkasnije do 30. novembra 2020. godine.

Kandidat ima pravo prigovora na rang listu u roku od osam dana od dana objavljivanja. Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija. Prigovor se dostavlja JU Zavod za geološka istraživanja.

Stipendija se odobrava za studijsku 2020/2021. godinu i isplaćuje se u 10 mjesečnih rata.  Visina stipendije na mjesečnom nivou iznosi 200,00 eura. Korisnik stipendije nije u obavezi vraćanja stipendije ukoliko mu davalac stipendije ne obezbijedi stručno osposobljavanje za lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Način rangiranja

  • Za najveći prosjek će se dodijeliti 10 poena i prema njemu će se rangirati prosjeci ostalih studenata viših godina studija.
  • Za najveću završnu ocjenu u srednjoj školi dodijeliće se 10 poena i prema njoj će se rangirati prosjeci ostalih kandidata.
  • Za svaku završenu godinu studija dodjeljuje se po 2 poena;

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Studenti koji konkurišu za stipendiju dostavljaju:

  • Formular za prijavu;
  • Potvrdu o redovnom upisu akademske godine 2020/2021.;
  • Uvjerenje o položenim ispitima sa prethodnih godina studija;
  • Obrazovna isprava škole u kojoj je student prve godine završio srednje obrazovanje;
  • Fotokopija lične karte; 

Dokumentacija se dostavlja na crnogorskom jeziku i jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Studenti kojima se dodijeli stipendija su u obavezi da dostave original ili ovjerenu kopiju  navedenih dokumenta na arhivu prije potpisivanja Ugovora o stipendiranju.

ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE

Rok za podnošenje dokumentacije je do 15. novembra 2020. godine.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.

Dokumentaciju dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu geozavod@t-com.me ili poštom na adresu JU Zavod za geološka istraživanja, Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija“.