You are here

Konstitutivna sjednica Odbora za privatnu zaštitu lica i imovine

10/02/2015
Konstitutivna sjednica Odbora za privatnu zaštitu lica i imovine

U srijedu 11. februara 2015. godine u 11 časova biće održana konstitutivna sjednica Odbora za privatnu zaštitu lica i imovine.  

Predložen je sledeći dnevni red: verifikacija mandata izabranim članovima Odbora, usvajanje Poslovnika o radu Odbora, usvajanje predloga Programa rada.