You are here

Kontakt

Privredna komora Crne Gore

Novaka Miloševa 29/II
Podgorica 81000
Crna Gora

Telefon: +382 20 230 545
Fax: +382 20 230 493
e-mail: pkcg@pkcg.org

Predsjednik

Potpredsjednici

Generalni sekretar

Kabinet Predsjednika

Sektor za pravne i opšte poslove

Sektor za međunarodnu saradnju

Sektor za obrazovanje

Sektor za istraživanja i analize

Služba za informisanje, odnose sa javnošću i marketing

Služba za kvalitet, čistiju proizvodnju i zaštitu životne sredine

Služba za projekte

Služba saobraćaja

Udruženje bankarstva i drugih finansijkih organizacija i osiguranja

Udruženje šumarstva, drvne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti

Udruženje energetike i rudarstva

Udruženje građevinarstva, industrije građevinskih materijala

Udruženje informacionih i komunikacionih tehnologija

Udruženje komunalne privrede

Udruženje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika

Udruženje metalurgije i metaloprerađivačke industrije

Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Udruženje saobraćaja

Udruženje špeditera

Udruženje trgovine

Udruženje turizma i ugostiteljstva

Arbitražni sud