You are here

On- Line obuka za vozače i menadžere

08/07/2020

Centar za edukaciju će organizovati sledeće:

 - drugu on-line obuku (učenje na daljinu) za vozače i menadžere, 20, 21 i 22. jula 2020. godine sa početkom u 10h.

Ovaj vid on-line obuke (učenje na daljinu) omogućava kandidatima za programe osposobljavanja za programe menadžer-odgovorno lice u drumskom saobraćaju i profesionalnim vozačima da pristupe programima učenja i teoretske pripreme kroz učenje  na daljinu. 

Programe prati moderan način komunikacije uz primjenu tehnika učenja kao u okruženju učionice. Potreban i dovoljan uslov je da kandidat ima email adresu i jedan od uređaja od mobilnog telefona ili neki drugi uređaj kojim se može pristupiti na email adresu.

Kontakt telefoni: 020/241-050, mob 067/634-420.