You are here

"Martex" d.o.o. za trgovinu, proizvodnju, turizam i usluge u oblasti prometa Cetinje

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Cetinje Jabučka b.b

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 41 232 399
Fax: +382 41 230 891
E mail: martex@t-com.me