You are here

Match4Industry 2013 - Kođaeli, Turska

12/07/2013

U koordinaciji Ministarstva Ekonomije R. Turske i organizaciji Privredne Komore Kođaelija, od 24. – 25. septembra 2013. godine u Kođaeliju će biti održani Match4Industry-bilateralni susreti sa turskim firmama iz oblasti automatike i pod-industrije. Pod pokroviteljstvom Ministarstva ekonomije R. Turske biće organizovan program za sajamski odbor u periodu od 23. – 26. septembra 2013. godine.

Sajamski odbor će činiti predstavnici firmi 36 zemalja među kojima se nalazi i Crna Gora. Troškovi smještaja sa doručkom članova sajamskog odbora (iz svake firme po jedan predstavnik) će biti plaćeni od strane Ministarstva ekonomije R. Turske.

Nacrt programa sajamskog odbora je sledeći:
23. septembar  2013. (Ponedjeljak) – Dolazak u Kođaeli
24. septembar 2013. (Utorak)– Bilateralni susreti sa turskim firmama
25. septembar 2013. (Srijeda) – Bilateralni susreti sa turskim firmama /obilazak postrojenja
26. septembar  2013. (Četvrtak) – Povratak
 
Ukoliko ste zainteresovani za učešće molimo Vas da aplikacionu formu koja se nalazi u prilogu detaljno popunite (obavezno polje 8) i dostavite na e-mail adresu Kancelarije za trgovinske odnose R. Turske u Podgorici: podgorica@ekonomi.gov.tr  ili putem faxa na broj: 020/648 149, najkasnije do 12. septembra 2013. godine.
Sve detaljnije informacije o Sajmu možete naći na ovom web linku.      

Profil učesnika:
1.     Automobilska industrija
2.     Industrija metala i mašina
3.     Industrija plastike i guma za auta
4.     Hemijska industrija (Boje i premazi za auta)
5.     Elektronika - rezervni djelovi za auta
6.     Informacijske i komunikacijske tehnologije
7.     Industrijski sektori i prateće usluge

Takođe vas molimo da o vašoj prijavi obavijestite Katarinu Sekulić u Privrednoj komori Crne Gore, telefonom na +382 20 231 006 ili e-mailom ksekulic@pkcg.org