You are here

Međunarodna konferencija Zeleni dani 2019: Ostvarivanje potencijala za zeleni rast

23/05/2019

Međunarodna konferencija Zeleni dani 2019: Ostvarivanje potencijala za zeleni rast – bavi se aktuelnim trendovima koji su fokusirani na najbolje prakse iz domena zelene ekonomije i kako one doprinose globalnoj Agendi 2030. Konferencija će se održati u Podgorici, u hotelu Hilton 5. i 6. juna 2019. godine.

Skup će biti posebno interesantan onim pojedincima koji su spremni da se uhvate u koštac sa izazovima, koristima i rizicima prelaska na zelenu ekonomiju iz ugla održivog razvoja. Konferencija će pokazati da je pitanje životne sredine sastavni dio ekonomskog razvoja - a cilj  je da inspiriše poslovne krugove i predstavnike vlasti da ulažu u izgradnju ,zelenije' budućnosti naglašavajući važnost integracije ekonomskih i ekoloških politika na način koji otvara mogućnosti za nove izvore ekonomskog rasta.

,,Posjetioci će moći da čuju šta je to zelena ekonomija i gdje leže njeni potencijali. A tu je naglasak stavljen na specifične sektore javnih politika kao što su proizvodnja energije i energetska efikasnost, inovacije i nauka, klimatske promjene, održivi transport, održiva poljoprivreda, upravljanje otpadom, eko-turizam, upravljanje zemljištem i vodama, s posebnim naglaskom na novim zelenim poslovnim modelima. Središnje teme su poslovni modeli za cirkularnu ekonomiju i inovacije kroz saradnju, jer potrebno je investirati više sredstava u naučnoistraživački rad, neophodna je bolja međusektorska saradnja u kreiranju javnih politika.

Današnji ekonomski model "uzmi, iskoristi, odbaci" doseže svoje fizičke granice i mora biti zamijenjen. Koji god da je osnovni pristup zelena ekonomija ističe značaj integracije ekonomskih i ekoloških politika na način koji otvara mogućnosti za nove izvore ekonomskog rasta uz izbjegavanje neodrživog pritiska na kvalitet i količinu prirodnih resursa. U cirkularnoj ekonomiji, cilj je zadržati vrijednost i korist proizvoda, materijala i komponenti što je moguće duže. Sjutrašnji lideri stoga, biće kompanije koje su u stanju da stvore više vrijednosti od manje resursa. To zahtijeva inovativan način razmišljanja, dugoročnu perspektivu, nove poslovne modele i spremnost na saradnju,, kaže mr Radica Zeković iz UNDP.

Konferencija će uključivati kratke studije slučaja i panel diskusije na kojima će učestvovati renomirani govornici i vodeće kompanije iz regiona koje prezentiraju relevantne projekte i stavove o tome zašto i kako će cirkularna ekonomija stvoriti vrijednost za kompanije i društvo. Paralelno sa konferencijom održava se i SIDE EVENT koji ima za cilj da predstavi različita rješenja koja se nude, a povezana su s inovativnim poslovnim idejama za budućnost – a predstaviće ih korporacije, institucije, kompanije i stručne organizacije iz ličnog iskustva.

Konferencija će okupiti ključne poslovne lidere iz različitih industrija, kreatore politika, međunarodne eksperte, praktičare, akademike, nevladine organizacije, učenike edukatore, predstavnike Vlade i EU, medije i druge relevantne subjekte.

Pridružite se konferenciji koju organizuju Vlada Crne Gore u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i Kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), kako biste vidjeli, čuli i upoznali stručnjake za cirkularnu ekonomiju i zeleni rast, kompanije i istraživače s interesom i željom za promjenama.

Za prisustvo konferenciji se ne plaća kotizacija, ali je Vaša registracija obavezna na adresi www.greendays.me