You are here

Međunarodni balkanski ekonomski samit 2015, Bursa

28/11/2014
Međunarodni balkanski ekonomski samit 2015, Bursa

U organizaciji Udruženja rumelijskih industrijalaca i biznismena (RUMELISIAD), 20. februara 2015. godine  održaće se “ Međunarodni balkanski ekonomski samit” u Bursi. Paralelno Samitu, pod pokroviteljstvom Ministarstva ekonomije R. Turske biće organizovan i program za sajamski odbor u periodu od 19. - 21. februara 2015. godine. 

Samitu će prisustvovati predsjednici udruženja kao i predstavnici firmi iz 10 država Balkana - Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Rumunije, Srbije i Grčke.

Troškovi smještaja sa doručkom članova sajamskog odbora će biti plaćeni od strane Ministarstva ekonomije R. Turske.

Nacrt programa sajamskog odbora je sledeći:

19. februar 2015. (Četvrtak) – Dolazak u Bursu

20. februar 2015. (Petak)– Bilateralni susreti sa turskim firmama

21. februar 2015. (Subota) – Povratak

Ukoliko ste zainteresovani za učešće molimo Vas da aplikacionu formu koja se nalazi u prilogu e-maila detaljno popunite (obavezno polje 8) i dostavite na e-mail adresu Kancelarije za trgovinske odnose R. Turske u Podgorici: podgorica@ekonomi.gov.tr ili putem faxa na broj: 020/648 149, najkasnije do 06. februara 2015. godine.