You are here

Međunarodni kurs o održivoj poljoprivredi u Izraelu - PRIJAVA

25/07/2018

Ambasada Izraela u Beogradu i Privredna komora Crne Gore pozivaju privrednike da pohađaju međunarodni kurs o agroekološkim pristupima za održivu poljoprivredu, koji će se održati u izraelskom gradu Shefayimu, u periodu 21. oktobar - 9. novembar 2018. godine.

Organizator je Izraelska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj MASHAV u saradnji sa Centrom za međunarodni poljoprivredni razvoj i saradnju CINDACO.

Cilj kursa je razmjena iskustva, politika i praksi Izraela, zemlje koja namjerava da smanji negativne uticaje intenzivne poljoprivrede na životnu sredinu i unaprijedi razvoj održive poljoprivrede.

Rok za dostavljanje dokumentacije 20. avgust 2018.

Troškovi boravka u Izraelu, uključujući naknade za kurs i smještaj u kampusu, pokriveni su stipendijom. Avionske karte i putne troškove do i iz Izraela snose učesnici. 

U prilogu možete naći detaljne informacije o kursu i potrebne kvalifikacije. Kandidat će morati da popuni formular i prođe intervju u ambasadi Izraela.

Fajlovi:

Izdvajamo