You are here

Menadžment u savremenim kompanijama - PRIJAVA

15/01/2020

Privredna komora Crne Gore organizuje seminar, u četvrtak 23.1.2020. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: „Menadžment u savremenim kompanijama“.

Seminar se organizuje sa ciljem da se privrednici upoznaju sa najnovijim trendovima u oblasti  menadžmenta. Savremene promjene sve više iniciraju potrebu privrednika da na drugačiji način upravljaju kompanijama, ali i malim biznisom. Kakav treba da bude savremeni menaž(er)ment? Kako treba organizovati timski rad? Kako postići kontinuiranu inovacija u ovim oblastima?

 Na seminaru će se izložiti suština promjena na globalnom nivou, karakteristike savremenih menadžera. Kompanije se sve više okreću digitalizaciji, kao sasvim novom načinu za rješavanje problema. Filozofija biznisa se iz temelja mijenja, kao i potrošači. Biće prezentiran jedan broj slučajeva kako /ne/ treba raditi. 

Predavač na seminaru je prof. dr Božo Mihailović, redovni profesor Ekonomskog Fakulteta Univerziteta Crne Gore i Predsjednik Saveza Ekonomista Crne Gore. Područja istraživanja: kompanije, menadžment, marketing, istraživanje marektinga, investicije, prestrukturiranje preduzeća, inovacije znanja. Bio je (i sada je) član redakcija renomiranih časopisa u Jugoslaviji i inostranstvu.  Autor ili koautor je petnaest knjiga (u raznim izdanjima) i preko, po pozivu na renomiranim skupovima jugoslovenskih ekonomista. Imao je više specijalizacija na poznatim univerzitetima u SAD-u.  Bio je prodekan i dekan Ekonomskog fakulteta i prvi direktor Fonda za razvoj Crne Gore. Bio je (ili je) predsjedenik ili član Odbora direktora velikih preduzeća u Crnoj Gori (Rudnik uglja Pljevlja, Elektroprivreda Crne Gore, Korali  Bar, Plantaže i dr.) Mentor je ili član komisija za doktorske disertacije na više univerziteta. Anonimni  je recenzent poznatog američkog časopisa Journal of Business and Economics.

 U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da odredite predstavnike iz vašeg preduzeća i da što prije prijavite učešće na seminaru, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave , najkasnije do utorka 21.1.2020. godine. Telefon za informacije je: 020 230 605.

 

Fajlovi: