You are here

Nacionalni okvir kvalifikacija – razvoj, implementacija i izazovi

18/06/2014

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Savezom Sindikata Crne Gore i Ministarstvom prosvjete Crne Gore , organizuje okrugli sto :

“ Nacionalni okvir kvalifikacija – razvoj, implementacija i izazovi“

Okrugli sto  će se održati u prostorijama Privredne komore Crne Gore u Podgorici, ul. Novaka Miloševa br.29/II, dana 19.06.2014. godine, sa početkom u 13 sati.
Ciljevi  okruglog stola su predstavljanje Nacionalnog okvira kvalifikacija i Izvještaja o referenciranju Nacionalnog okvira kvalifikacija sa Evropskim okvirom kvalifikacija, razmjena dobre prakse o razvoju i  uspostavljanju okvira kvalifikacija, važnosti socijalnog partnerstva u u razvoju kvalifikacija i diskusija o budućim izazovima u uspostavljanju  okvira kvalifikacija.

Učesnici okruglog stola će biti predstavnici relevantnih institucija, kao i predstavnici privrede.
Molimo vas da, potvrdite učešće putem e-maila mperazic@pkcg.org  vblecic@pkcg.org  ili faxa 020 230-493.

Fajlovi: