You are here

Nacrt Strategije razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2016.-2020. - javne konsultacije

09/11/2015

Pozivamo vas da prisustvujete javnim konsultacijama koje Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS u saradnji sa Upravom za javne nabavke i Privrednom komorom Crne Gore organizuje:

  • U utorak, 10. novembra u Beranama, u periodu od 12 do 14 časova;
  • U srijedu, 11. novembra u Tivtu, u periodu od 12 do 14 časova;
  • U četvrtak, 12. novembra u Nikšiću, u periodu od 12 do 14 časova i
  • U petak, 13. novembra u Podgorici, sa početkom u 11 časova.

Javne konsultacije će biti održane u salama Skupština Opština Berane (IV Crnogorske brigade 1), Tivat (Trg Magnolija 85) i Nikšić (Njegoševa 18), a u Podgorici u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II).

Javne konsultacije će biti prilika da se učesnici u postupku javnih nabavki upoznaju sa nacrtom Strategije razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2016.-2020. godine

Na javnim konsultacijama će govoriti Sandra Škatarić, predsjedavajuća Radne grupe za izradu Strategije razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2016.-2020. godine  i ostali članovi Radne grupe.

Javne konsultacije se organizuju uz podršku Evropske komisije, Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i Britanske ambasade u Podgorici.

Molimo Vas da potvrdite Vaše učešće na e-mail: mitar.batrovic@mans.co.me, ujn@ujn.gov.me, amitrovic@pkcg.org  ili na sledeće brojeve telefona: 020 266 326, 020 266 327 i 020 266 328, ili broj Uprave 020 243 150 uz napomenu u kojem gradu ćete prisustvovati javnim konsultacijama. Ukoliko niste u mogućnosti da lično prisustvujete, molimo Vas da delegirate nekog od Vaših predstavnika.