You are here

Nacrt zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti

22/04/2019

Privredna komora Crne Gore u saradnji Ministarstvom održivog razvoja i turizma organizuje okrugli sto na temu: Nacrt zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti, u četvrtak 25. aprila 2019. godine sa početkom u 9 sati.

Okrugli sto se organizuje u cilju upoznavanja relevantnih subjekata u Crnoj Gori sa obavezama koje Nacrt zakona predviđa, posebno sa aspekta novih obaveza u oblasti industrije, projektovanja, građenja, upravljanja metalnim otpadom, kontrole uvoza, izvoza i tranzita različitih vrsta roba na radioaktivnost, uvoza, izvoza, tranzita i prevoza izvora jonizujućih zračenja i nuklearnih materijala, medicinskih izlaganja, upotrebe izvora zračenja u medicinskim i nemedicinskim djelatnostima, proizvodnje i distribucije vode za piće i dr.

Okrugli sto će se održati u četvrtak, 25. aprila 2019. godine, sa početkom u 9:00 časova u prostorijama Privredne komore Crne Gore (sala I).

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo Vas da odredite predstavnike iz Vaše kompanije, odnosno institucije i njihovo učešće na Okruglom stolu prijavite najkasnije do utorka, 23. aprila 2019. godine, putem email-a: mrmus@pkcg.org