You are here

Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u državama Zapadnog Balkana

13/04/2017
Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u državama Zapadnog Balkana

Privredna komora Crne Gore u partnerstvu sa Predstavništvom Njemačke privredne komore u zemljama Zapadnog Balkana (AHK), Privrednom komorom Srbije, kao i njemačkim Udruženjem za upravljanje materijalima, uvoz i logistiku (BME e.V), vas poziva da budete dio regionalnog B2B projekta: „Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u državama Zapadnog Balkana“.

Skup će se održati 31. maja o.g. u Beogradu (satnica i mjesto biće naknadno određeni i dostavljeni). Cilj projekta, koji je definisa Deklaracijom iz Berlina 2014. godine je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz zemalja Zapadnog Balkana sastanu sa njemačkim firmama, koje traže dobavljače roba i usluga iz zadatih djelatnosti u zemljama Zapadnog Balkana.

Zainteresovane njemačke kompanije dolaze pretežno iz metaloprerađivačkog sektora, dobavljačkog sektora za autoindustriju, sektora prerade i proizvodnje materijala od plastike, kao i manji broj firmi iz elektro i elektronskog sektora. Koncept projekta se bazira na B2B – matchmaking mehanizmu:

- Četrdeset osam (48) profila zainteresovanih njemačkih kompanija se nalazi u prilogu dopisa, sa opisima djelatnosti kompanija i konkretnim proizvodnim zahtjevima koji su upućeni firmama u zemljama Zapadnog Balkana. U profilima njemačkih kompanija se navodi šta sve firma, tj. proizvođač iz regiona treba da ima u svom proizvodnom portfoliju kako bi se kvalifikovao za potencijalnu saradnju;

- Svoju zainteresovanost za učešće u projektu ostvarujete kroz popunjavanje prijavnog formulara koji se takođe nalazi u prilogu ovog dopisa;

- Dostavljene aplikacije se šalju njemačkim kompanijama na uvid koje kroz sistem ocjenjivanja biraju firme s kojima žele da održe sastanak na događaju u Beogradu;

Ukoliko ste se prepoznali kao potencijalni dobavljač neke od njemačkih kompanija, pozivamo vas da popunite prijavni formular i pošaljete ga na adresu: krstic@ahk.rs ili metalska@pks.rs uz kopiju Privrednoj komori Crne Gore (vdragicevic@pkcg.org), najkasnije do 25. aprila 2017. godine (sa naznakom u predmetu maila: Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u državama Zapadnog Balkana - prijava).

Prijavni formular se popunjava na engleskom jeziku, koji će biti i službeni jezik na B2B manifestaciji (opciono njemački). Na događaju učestvuju samo one kompanije koje svojim proizvodnim portfolijom odgovaraju potrebama njemačkih kompanija. 

Izdvajamo