You are here

Obavještenje o obuci i polaganju ispita o stručnoj osposobljenosti vozača i lica odgovornih za prevoz

24/01/2018

U periodu od 26.03. do 28.03.2018. godine, sa početkom u 9 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, održaće se Obuka za sticanje Sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača i lica odgovornih za prevoz.

Dana 28.03.2018. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, biće organizovano polaganje ispita za kandidate koji su prošli pilot obuku koja je održana u periodu od 26.02. do 28.02.2018. godine.

Sve informacije vezano za obuku i polaganje ispita možete dobiti na broj telefona: 020/241-050 ili putem e-maila na: ktrenevski@pkcg.org.

Izdvajamo