You are here

Obavještenje o obuci i polaganju ispita o stručnoj osposobljenosti vozača i lica odgovornih za prevoz

23/05/2018

U periodu od 04.06. do 06.06.2018. godine, sa početkom u 9 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, održaće se Obuka za sticanje Sertifikata o stručnoj osposobljenosti lica odgovornih za prevoz, dok će se obuka za vozače održati 04.06.2018. od 9 časova.

Dana 06.06.2018. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, biće organizovano polaganje ispita za kandidate koji su prošli obuku.

Sve informacije vezano za obuku i polaganje ispita možete dobiti na broj telefona: 020/241-050 ili putem e-maila na: ktrenevski@pkcg.org.