You are here

Obavještenje o obuci i polaganju ispita o stručnoj osposobljenosti vozača i lica odgovornih za prevoz

09/10/2018

Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju organizuje obuku za sticanje Sertifikata o stručnoj osposobljenosti za vozače u Pljevljima, u subotu 27.10.2018. godine, sa početkom u 9 časova, u prostorijama Obrazovnog centra Marjanović, ulica Vojske Jugoslavije br.1.

Dana 29.10.2018. godine, sa početkom u 9 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, održaće se Obuka za sticanje Sertifikata o stručnoj osposobljenosti za vozače.

Polaganje ispita za lica odgovorna za prevoz i za vozače će se održati 30.10.2018. godine sa početkom u 9h (prva grupa) i u 13h (druga grupa).

Sve informacije vezano za obuku i polaganje ispita možete dobiti na broj telefona: 020/241-050 ili putem e-maila: ktrenevski@pkcg.org.

Izdvajamo