You are here

Obavještenje o obuci za stručnu osposobljenost vozača i lica odgovornih za prevoz

16/01/2019

Obuka za sticanje Sertifikata o stručnoj osposobljenosti za vozače će se održati po sljedećem rasporedu:

  • ponedjeljak 04.02.2019. godine, 
  • utorak 05.02.2019. godine, 
  • srijeda 06.02.2019. godine,

sa početkom u 9 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore u Podgorici, ulica Novaka Miloševa 29/II

Centar za edukaciju će organizovati polaganje ispita za vozače i menadžere u petak 8. februara 2019 godine u Privrednoj komori u Podgorici, sa početkom u 9h .

Za ispite je obavezna prethodna prijava putem e-maila: sbarovic@pkcg.org ili ktrenevski@pkcg.org, ili putem telefona na 020 241 050 ili 067 599 679.