You are here

Obavještenje o obuci za stručnu osposobljenost vozača i lica odgovornih za prevoz

17/04/2019

Obuka za sticanje Sertifikata o stručnoj osposobljenosti za vozače i menadžere će se održati po sljedećem rasporedu:

  • ponedjeljak 22.04.2019. godine, 
  • utorak 23.04.2019. godine, 
  • srijeda 24.04.2019. godine,

sa početkom u 15 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore u Podgorici, ulica Novaka Miloševa 29/II

Centar za edukaciju će organizovati polaganje ispita za vozače i menadžere koji će se održati u petak 19. aprila 2019. godine, sa početkom u 15 časova u prostorijama Privredne komore Crne Gore u Podgorici, ulica Novaka Miloševa 29/II.

Za ispite je obavezna prethodna prijava putem e-maila: sbarovic@pkcg.org ili ktrenevski@pkcg.org, ili putem telefona na 020 241 050 ili 067 599 679.