You are here

Obuka za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom - PRIJAVA

11/03/2019

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom finansija, Upravom carina i Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove organizuje obuku za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom.

Programom je predviđeno 87 časova od 45 minuta koji će se izvoditi u Privrednoj komori Crne Gore, ul. Novaka Miloševa 29/II.

Predavači će biti:

  1. Tatjana Vujisić, Uprava carina – Carinski sistem i postupak, posebno uz korišćenje carinskih isprava,
  2. Dženana Tuzović, Uprava carina – Poznavanje robe i carinske tarife,
  3. Stojanka Milošević, Uprava carina – Spoljnotrgovinski sistem i međunarodne carinske konvencije,
  4. Jovica Petričević, Ministarstvo finansija - Osnove sistema poreskih propisa i njihove primjene u postupku carinjenja,
  5. Ljiljana Milić, Uprava za inspekcijske poslove - Osnove sanitarnih, fitosanitarnih, veterinarskih i drugih propisa koji se primjenjuju u postupku carinjenja robe.

Cijena obuke zavisi od broja zainteresovanih kandidata i biće utvrđena nakon 5. aprila, što je krajnji rok za slanje prijava. Svi zainteresovani kandidati će dobiti obavještenje putem e-mail-a o cijeni obuke, nakon čega je potrebno da se izjasne u roku od dva dana da li žele da pohađaju nastavu koja bi, ukoliko bude dovoljan broj prijavljenih kandidata, počela 15. aprila 2019. godine.

Rok za PRIJAVU je 5. april 2019. godine.

Kontakt osoba: Filip Vujović, tel: +382 20 230 422, e-mail: fvujovic@pkcg.org