You are here

Okrugli sto: ,,Doktorske studije, privreda, usluge i društvo'' PRIJAVA

23/09/2019

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, u četvrtak 26. septembra 2019. godine, organizuje okrugli sto u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica) sa početkom u 11:00 sati, na temu: Doktorske studije, privreda, usluge i društvo“.

Skup se organizuje u okviru projekta „Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji - primjer dobre prakse“(MARDS).

Pored nastave i istraživanja, koji su osnovna misija univerziteta, od ključnog značaja je povezivanje univerziteta sa zajednicom, odnosno društvenim i ekonomskim partnerima. Univerzitet Crne Gore ima vitalnu ulogu u promovisanju koncepta cjeloživotnog učenja, za unapređenje kvaliteta obrazovanja i podržava različite programe obuka kako bi se adekvatno odgovorilo na potrebe tržišta rada.

Imajući u vidu da je „ekonomija zasnovana na znanju” osnova politike razvoja Evropske unije, od ključnog značaja je povezivanje univerziteta i privrede kroz različite programe i zajedničke projekte. Jedan od takvih projekata je i „Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji - primjer dobre prakse“ (MARDS), koji Univerzitet Crne Gore realizuje u saradnji sa ukupno 15 partnera iz Crne Gore, Albanije i zemalja Evropske unije. Ciljevi MARDS projekta su poboljšanja nacionalnih politika u sferi doktorskog obrazovanja u oblasti održivog razvoja i turizma, kao i u oblasti održivih prirodnih nauka i tehnologija.

Cilj okruglog stola je da istakne značaj povezivanja univerziteta sa industrijom, podstakne uvođenje interdisciplinarnog pristupa rješavanja problema u doktorskim programima i pomogne u pripremi doktoranata za učešće u međunarodnim mrežama. Tijesna saradnja univerziteta i privrednog sektora može dovesti do transfera tehnologija i komercijalizacije inovacija.

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da odredite predstavnike iz vašeg preduzeća i da što prije prijavite učešće radionici, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljivanja.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave najkasnije do srijede 25. septembra 2019. godine. Telefon za informacije je: 020 230 605. 

Fajlovi: