You are here

Okrugli sto - Nacrt zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama

16/06/2016
Okrugli sto - Nacrt zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama

Okrugli sto povodom javne rasprave na Nacrt zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama će se održati u srijedu 22. juna 2016. godine u Komori sa početkom u 11 časova.

Budući da se radi o nacrtu teksta na kojem se još uvijek mogu vršiti izmjene, pozivamo zainteresovane subjekte da uzmu učešće u radu okruglog stola i da svojim stručnim mišljenjem, na kvalitetan način, zajednički damo doprinos pri pripremi ovog zakona.

Kontakt za prijavu učešća je:

Maja Đurović, sekretar Odbora udruženja komunalne privrede

tel: +382 20 230 423

e-mail: mdjurovic@pkcg.org