You are here

Okrugli sto: Strategija razvoja pomorske privrede za period od 2020. do 2030. godine

03/03/2020

Privredna komora u ponedjeljak 9. marta 2020. godine, sa početkom u 11 časova, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva, u okviru javne rasprave, organizuje okrugli sto na temu “Strategija razvoja pomorske privrede za period od 2020. do 2030. godine”. Ovaj okrugli sto je idealna prilika da se sa predlagačima strategije direktno razmotre otvorena pitanja koja su od značaja za pomorsku privredu.

Molimo Vas da potvrdite učešće predstavnika Vašeg preduzeća popunjavanjem prijave.

U prilogu je Nacrt Strategije razvoja pomorske privrede za period od 2020. do 2030. godine.