You are here

Okrugli sto: Unapređenje poslovanja i efikasnosti u sprovođenju inspekcijskog nadzora

24/02/2015
Unapređenje poslovanja i efikasnosti u sprovođenju inspekcijskog nadzora

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove Crne Gore organizuje Okrugli sto: Unapređenje poslovanja i efikasnosti u sprovođenju inspekcijskog nadzora, koji će se održati u srijedu, 25.02.2015. godine u 10 sati.

Članice Komore ukazale su na probleme sa kojima se susrijeću u poslovanju, prilikom sprovođenja inspekcijskih nadzora, a koji se najčešće odnose na nejasnoće, odnosno, nejednako tumačenje propisa i izricanje neprimjereno visokih kazni u pojedinim slučajevima. Pritužbe su se odnosile na primjenu Zakona o zaštiti potrošača i bezbjednosti hrane na našem tržištu.

S tim u vezi Komora je inicirala organizovanje ovog sastanka, na kojem će ispred Uprave prisustvovati: Božidar Vuksanović, direktor Uprave; Rada Marković, pomoćnica direktora; Spaso Popović, pomoćnik direktora; Nada Đurđić, glavna tržišna inspektorka; Mirjana Drašković, glavna veterinarska inspektorka; Višnja Orban, glavna zdravstveno - sanitarna inspektorka.