You are here

Okrugli sto - Uvođenje zahtjeva energetske efikasnosti u javne nabavke u Crnoj Gori

04/01/2015
Uvođenje zahtjeva energetske efikasnosti u javne nabavke

Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo ekonomije organizuju okrugli sto „Uvođenje zahtjeva energetske efikasnosti u javne nabavke u Crnoj Gori“, koji će se se održati u prostorijama Privredne komore Crne Gore u Podgorici, u srijedu, 21. januara 2015. godine, sa početkom u 11 sati.

Zakonom o energetskoj efikasnosti („Sl. list CG“ br. 29/10) propisano je da se u postupke javne nabavke roba i usluga i kupovina odnosno zakupa zgrada mora cijeniti energetska efikasnost. U cilju daljeg razvoja pravnog okvira i donošenje odgovarajućih propisa kojim će se obezbijediti uvođenje zahtjeva energetske efikasnosti u postupke javnih nabavki, Ministarstvo ekonomije se uključilo u „Regionalni program energetske efikasnosti u zemljama Zapadnog Balkana“, podržanog od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a u okviru kojeg je obezbijeđena odgovarajuća ekspertska podrška.

Kao konsultant za realizaciju ovog posla angažovana je kompanija ECA (Economic Consulting Associates) koja ima zadatak da pripremi sljedeće akte:

- Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje stepena energetske efikasnosti  u postupku javne nabavke roba i usluga,

- Vodič za uvođenje minimalnih tehničkih kriterijumima u javne nabavke energetski efikasnih proizvoda u Crnoj Gori.

Molimo Vas da Vaše učešće potvrdite najkasnije do 19. januara 2015. godine putem e-maila vblecic@pkcg.org, mkokovic@pkcg.org, ili faxa 020 230-493.

 

Program:

11.00h Uvodno obraćanje – Stanko Zloković, potpredsjednik Privredne komore Crne Gore

11.10h Uvodno obraćanje – Dragica Sekulić, Generalni direktor Direktorata za energetsku efikasnost, Ministarstvo ekonomije

11.20h Prezentacija: „Vodič za uvođenje minimalnih tehničkih kriterijuma u javne nabavke energetski efikasnih proizvoda u Crnoj Gori“– Darko Živaljević, Stručnjak za nabavke konsultantskog tima za implementaciju projekta

12.00h Diskusija

 

Fajlovi: