You are here

Otvoren poziv za dodjelu grantova po projektu „Norveška za vas – Crna Gora“

09/07/2019

Projekat „Podrška Kraljevine Norveške razvoju Zapadnog Balkana – Norveška za vas – Crna Gora“(u daljem tekstu: „Norveška za vas“) doprinijeće ravnomjernijem društveno-ekonomskom razvoju u Crnoj Gori kroz povećanje mogućnosti za zapošljavanje, podršku socijalnoj koheziji i unapređenje lokalne infrastrukture u manje razvijenim opštinama. Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške izdvojilo je 15 miliona norveških kruna za ovaj projekat koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u trajanju od 24 mjeseca.

Projektom će biti ostvarena dva neposredna rezultata:

  • Rezultat 1: Unapređenje pristupa zapošljavanju
  • Rezultat 2: Unapređenje socijalne uključenosti kroz poboljšanje uslova života

Tokom trajanja projekta biće podržano zapošljavanje, obezbijeđeno stručno usavršavanje, objavljeni javni pozivi za dostavljanje projektnih predloga lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i organizacija za podršku poslovanju koji imaju za cilj poboljšanje uslova i kvaliteta života.

Ključni akteri i direktni korisnici projekta su lokalne samouprave i njihove institucije i organizacije, uključujući i Zajednicu opština Crne Gore, regionalne razvojne agencije, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, organizacije za podršku poslovanju kao i pojedinačni/e korisnici/ce, preduzetnici/ce, mikro, mala i srednja preduzeća, sa posebnim naglaskom na nezaposlene žene i mlade. Krajnji korisnici su stanovnici manje razvijenih područja u kojima se sprovodi projekat.

Poziv za dostavljanje projektnih predloga usmjeren je na novoosnovana preduzeća, registrovana u periodu od 1. januara 2014. do 31. decembra 2018. godine. Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog poziva obuhvataju:

  1. Nabavku opreme u vrijednosti od najmanje 80% od cjelokupne vrijednosti granta (obavezno), sa ciljem da se unaprijedi kvalitet postojećih odnosno razvoj novih proizvoda, poveća produktivnost, podrži razvoj proizvoda sa povećanom dodatom vrijednošću i time omogući uvođenje inovacija i olakša širenje na tržištu.

U okviru ovog poziva prihvatljiva je samo nabavka nove opreme, zajedno sa pripadajućim troškovima transporta, instalacije opreme, obuke za korišćenje opreme i garancije, koji treba da budu ukljuceni u kriterijume za nabavku opreme. Osiguranje opreme moze biti dozvoljeno za odredjene slucajeve kod kojih se utvrdi da garancija nije dovoljna. Opremom se smatraju i komercijalna gotova softverska rešenja. Nabavka putničkih vozila i vozila za prevoz putnika nisu prihvatljiva oprema. Minimalna vrijednost tražene opreme treba da bude najmanje 300 evra po komadu.

  1. Pružanje usluga u vrijednosti od najviše 20% od cjelokupne vrijednosti granta (opciono) koje doprinose kvalitetu postojećih odnosno razvoju novih proizvoda, povećanju produktivnosti, podršci razvoju proizvoda sa povećanom dodatom vrijednošću i time omogućavaju uvođenje inovacija i olakšavaju širenje na tržištu.

U okviru ovog poziva prihvatljive su usluge koje se odnose na uvođenje međunarodnih standarda kvaliteta, sertifikaciju i atest kupljene opreme, uvođenje novih tehnoloških procesa, unapređenje tehnoloških procesa, brendiranje proizvoda i razvoj softvera. Minimalna vrijednost tražene usluge treba da bude najmanje 300 evra po jedinici.

Dostupna sredstva i učešće u troškovima

Ukupan indikativan raspoloživi iznos u okviru ovog poziva za dostavljanje projektnih predloga iznosi 354.000 eura (390.000 američkih dolara). Projekat „Norveška za vas“ zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva.

Minimalan i maksimalan iznos granta:

Minimalan – 5.000 eura (5.500 dolara); maksimalan – 10.000 eura (11.000 dolara). Ovo su sredstva koja ne uključuju učešće od strane kandidata.

Naponema: Budžet koji se nalazi u sklopu Aplikacionog formulara (Annex II - Dio 5) mora biti izražen samo u dolarima, poštujući minimalan I maksimalan iznos granta koji je ovdje naveden u dolarima. Eventualni ugovor će takođe biti potpisan u dolarima, a isplata dobitniku granta će biti izvršena u eurima.

Učešće kandidata u troškovima

Obavezno je učešće kandidata u troškovima u visini od 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta u gotovini. Kandidati će uložiti dodatni iznos od najmanje 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta kroz aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, bilo u robi/uslugama ili gotovini. Grant korisnik je duzan da samostalno regulise eventualne troskove carine ukoliko se od ovih sredstava rezultatom nabavke treba platiti carina.

Trajanje intervencije

Planirano trajanje intervencije ne može biti duže od 12 (dvanaest) mjeseci. Ovaj period obuhvata nabavku i instalaciju opreme i, ukoliko su planirane, pružanje usluga, kao i bilježenje projektnih rezultata i prihvatanje finalnog izveštaja.

Aplikacioni paket za ovaj poziv možete preuzeti ovdjeili putem linka:

https://www.norveskazavas.me/ktext/javni-poziv-za-dostavljanje-projektnih-prijedloga-za-preduzetnike-mikro-i-mala-preduzeca

Indikativni vremenski okvir

Aktivnost

Vremenski okvir / rok

Objava poziva za dostavljanje projektnih prijedloga (Aneks I do V)

18. jun 2019.

Održavanje informativnih sesija o pozivu

28. jun – 15. jul

Rok za podnošenje projektnih prijedloga

10. avgust 2019.

Evaluacija projektnih prijedloga

avgust – septembar 2019.

Dostavljanje naknadnih informacija (Aneks VI)

septembar 2019.

Terenske posjete

avgust – septembar 2019.

Informacije o rezultatima evaluacije

septembar 2019.

Potpisivanje ugovora

septembar – oktobar 2019.

Više informacija o ovom pozivu može se čuti na infosesijama, čiji je raspored održavanja dat u nastavku:

Informativne sesije

Informativne sesije na kojima će svi zainteresovani moći da dobiju pojašnjenja i detaljnije informacije o Pozivu za dostavljanje prijedloga projekta za preduzetnike, mikro i mala preduzeća biće održane prema sledećem rasporedu:

Četvrtak, 4. jul 2019.
Berane – Regionalni biznis centar (Rudeš, b.b.) u 10 časova
Plav – Centar za kulturu (Racina, b.b.), u 14.30 časova

Petak, 5. jul 2019.
Mojkovac – Opština Mojkovac, Multimedijalna sala, (Trg Ljubomira Bakoča, b.b.),  u 9.30 časova
Kolašin – Centar za kulturu (ul. Trg Borca b.b.), u 14 časova

Utorak, 9. jul 2019.
Nikšić – Tehnopolis (ul. Radoja Dakica, bb), u 9.30 časova
Žabljak – Opština Žabljak (Trg durmitorskih ratnika 1), u 14.00 časova

Četvrtak, 11. jul 2019.
Bijelo Polje – Zgrada fakulteta, amfiteatar, drugi sprat (Ul. Slobode br. 6),  u 10 časova
Rožaje – Centar za kulturu, čitaonica Biblioteke (Ul. 13. jula), u 14.30 časova

Petak, 12. jul 2019.
Pljevlja – Opština Pljevlja, Skupštinska sala (ul. Kralja Petra 3) u 11 časova

Utorak, 16. jul 2019.
Cetinje – Biznis centar u zgradi nekadašnje fabrike "Košuta" (Bulevar crnogorskih heroja b.b.), u 10 časova
Danilovgrad – Velika sala Opštine Danilovgrad (Trg "9.decembar"), u 14 časova

Srijeda, 17. jul 2019.
Ulcinj – Opština Ulcinj (Bul. Gjerg Kastrioti Skenderbeu b.b.), u 10 časova