You are here

Poslovni forum sa Bosnom i Hercegovinom

11/06/2013
Poslovni forum sa Bosnom i Hercegovinom

Kao što Vam je poznato, Privredna komora Crne Gore u tekućoj godini poseban značaj daje razvoju regionalne saradnje kao preduslovu za predstojeće integracione procese crnogorske privrede u Evropsku uniju.

U skladu sa tim, u utorak 18. juna sa početkom u 11 časova u prostorijama Komore, biće održan Poslovni forum crnogorskih i bosansko-hercegovačkih preduzeća iz sektora proizvodnje, prerade i trgovine poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Imajući u vidu činjenicu da Crna Gora i Bosna i Hercegovina imaju tradicionalno dobre i razvijene poslovne veze te da, u okviru CEFTA sporazuma, čine segmente jednog tržišta smatramo da ćete prepoznati svoj interes da uzmete učešće na Forumu.

U prilogu je spisak BiH preduzeća i nacrt programa foruma.