You are here

Poslovni forum sa Tajlandom u Bangkoku - PRIJAVA

04/06/2015
Poslovni forum sa Tajlandom - PRIJAVA

Tokom nedavne posjete ambasadora Vladimira Radulovića Kraljevini Tajland, upriličen je i susret sa Predsjedavajućim Nacionalnog komiteta za trgovinu, industriju i bankarstvo, tokom koga je istaknuta dobra organizacija foruma koji je bio u Privrednoj komori Crne Gore, u septembru 2013. godine, kada je i potpisan Sporazum o saradnji sa ovom institucijom. 

Tajlandski predstavnici su predložili da crnogorski privrednici razmotre organizaciju poslovnog foruma u Bangkoku, na kojem bi bili predstavljeni izvozni, razvojni i drugi kapaciteti crnogorske privrede i kompanija.

Značaj povećanja obima trgovinske razmjene je identifikovan kroz saradnju u oblastima lučkih usluga, ribarstva, energetike, infrastrukture i turizma.

Molimo Vas da zainteresovanost da budete član crnogorske privredne delegacije iskažete do 30. juna 2015. godine, kako bi u skladu sa tim bili u mogućnosti  preduzeti dalje korake u smjeru realizacije ovoga događaja.

Za više informacija možete kontaktirati Kseniju Đukanović - telefon: 020 231 006, e-mail: kdjukanovic@pkcg.org