You are here

Poziv za projekte u oblasti turizma - RCC Regionalni savjet za saradnju

17/07/2018
Poziv za projekte u oblasti turizma - RCC Regionalni savjet za saradnju

Regionalni savjet za saradnju (engl. Regional Cooperation Council) RCC u saradnji sa Komitetom za investicije jugoistočne Evrope - SEEIC podržani od strane Evropske komisije sprovodi projekat “Regionalni razvoj turizma - Trostruko P“. Navedeni projekat fokusira se na kreiranje konkretnih akcija poput promocije zajedničkog oblika turizma u zemljama jugoistočne Evrope.

Po ovom pozivu dodjeljivaće se grantovi za projekte sa aktivnostima, koje će imati konkretnog uticaja na unapređenje turizama. Prvi poziv za dodjelu grantova objavljen je 16. jula 2018. godine, a  u cilju pojašnjenja pojedinosti poziva, 18. jula 2018 održan je Info dan za grantove u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Ukupan iznos sredstava koja će se dodijeliti po svakom pozivu iznosi 540.000 € za sve zemlje jugoistočne Evrope koje su obuhvaćene programom. Rok za podnošenje sažetka projekta je 16.avgust 2018. godine.

Iznos sredstava koji može biti opredijeljen po pojedinačnom projektu je od 20.000 do 54.000EUR, uz partcipaciju aplikanta u minimalnom iznosu od 10% budžeta. Vrijeme realizacije projekata je ograničeno na period trajanja od dva do sedam mjeseci, a projektne aktivnosti se moraju odvijati u najmanje tri zemlje korisnice programa (zemlje Zapadnog Balkana).

Više informacija o grantovima može se naći u prezentacija sa Info dana, koja je u prilogu, kao i na linku: https://www.rcc.int/tourismgrants

Izdvajamo