You are here

Preduzeće za proizvodnju, export-import, promet i usluge " Fab Live" d.o.o. - Podgorica

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Podgorica Mahala b.b.

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 20 872 764
Fax: +382 20 872 201
E mail: info@fablive.me