You are here

Prezentacija projekta za poboljšanje šumsko-ekoloških podataka

10/04/2014
Prezentacija projekta za poboljšanje šumsko-ekoloških podataka

Istraživački projekat „Poboljšanje baze šumsko-ekoloških podataka za održivo gazdovanje šumama i zaštitu šuma u Crnoj Gori” biće predstavljen 10. aprila 2014. godine, u 17h u Privrednoj komori Crne Gore.

Projekat je značajan jer crnogorskom sektoru šumarstva treba da obezbijedi osnovne ekološke informacije, koje sada nedostaju, a važne su radi boljeg odgovora na izazove klimatskih promjena, zaštitu biodiverziteta i ispunjavanje zahtjeva EU, koji se tiču Nature 2000. To uključuje kartiranje uslova šumskih staništa i potencijalne šumske vegetacije, kao i sakupljanje podataka o rijetkim i ugroženim tipovima šuma, kako bi se poboljšalo donošenje odluka u vezi sa njihovim gazdovanjem. Savremene metodologije kartiranja, koje su razvijene u Zapadnoj Evropi, će se prilagoditi uslovima u crnogorskom sektoru šumarstva koji će testirati ove metodologije u nekoliko planova gazdovanja šumama u saradnji sa sektorom zaštite životne sredine.

Projekat će predstaviti projektni tim sa njemačkog Šumarskog fakulteta iz Frajburga, a skupu će prisustvovati, osim predstavnika Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, kao i Uprave za šume i Agencije za zaštitu životne sredine, zatim Zavoda za hidrometeorologiju i Uprave za nekretnine.

Prezentaciji će prisustvovati i ambasador Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori Pius Fischer.