You are here

Prezentacija slovačke kompanije Montanus

13/03/2018

Prezentacija slovačke kompanije Montanus s.r.o će se održati 15. marta 2018. godine sa početkom u 13h, u prostorijama Komore.

U nastojanju da se detaljnije upoznate sa tehnologijama pomenute kompanije, te uspostavite kontakte za buduću saradnju, pozivamo Vas da uzmete učešće na ovom skupu.

Kompanija Montanus, zvanično zastupa njemačku kompaniju Wincon Winter Consalting, koja se bavi savremenom eko-reciklažom, potpuno inovativnom tehnologijom prerade i sistematizacije komunalnog otpada. Tehnologija je bazirana na 100% ekološkoj preradi otpada bez sagorijevanja i upotrebe štetnih materija, što za konačan rezultat ima nepostojanje emisije štetnih gasova. Savremena tehnologija omogućava da se preradom komunalnog otpada kao output dobija gorivna materija RDF iz koje se daljom preradom, pirolitičkim procesom, dobija eko gas visokog kvaliteta.

Kompanija se ne bavi samo prodajom, već i investiranjem, planiranjem, razvojem, održavanjem i isporukom sistema za drobljenje i sortiranje različitih vrsta otpadnog materijala. Njihov cilj je da u narednom periodu ponudi balkanskom tržištu potpuno nove metode reciklaže, po najvišim evropskim standardima i normama.

Takođe, ova firma će predstaviti  tehnologiju za preradu starih automobilskih guma, koja omogućava da se sirovine od kojih je nastala guma ponovo vraćaju u njihovo prvobitno stanje. Proces reciklaže zadovoljava sve ekološke standarde.

U cilju uspješne organizacije molimo Vas da potvrdite učešće najkasnije do 13. marta 2018. godine na telefon: +382 20/230-423, fax: +382 20/230-545 ili e-mail: mdjurovic@pkcg.org

Kontakt osoba je Maja Đurović.

Program:

13:00-13:10 Pozdravne riječi: Predstavnik Privredne komore Crne Gore                                       

13:10 – 13:25 Prezentacija Montanus s.r.o., Slovačka Igor Kosović, predstavljanje kompanije, idejno rješenje za Crnu Goru                                                           

13:25 - 13:40 Mirko Winter, Wincon Winter Consulting, Njemačka, Prerada komunalnog otpada u RDF, Priprema RDF za pirolitički proces ili peletiziranje, prednosti Wincon tehnologije

13:40 - 13:55 Eduard Šebök , Predsjednik Borda direktora, STM POWER, Slovačka, Pirolitički proces, proizvodnja sin-gasa- kogeneracija, projektovanje kompletnog procesa za sistematizaciju komunalnog otpada u Crnoj Gori

13:55 - 14:10 Gabriel Kapral Montanus s.r.o, Slovačka, Logistika projekta, mogućnosti finansiranja projekta i partnerskog odnosa

14:10 - 14:45 Pitanja i odgovori

Izdvajamo