You are here

Priprema nezaposlenih lica za rad na sezonskim poslovima PRIJAVA

04/02/2014
 Priprema nezaposlenih lica za rad na sezonskim poslovima

Privredna komora Crne Gore i Zavod za zapošljavanje Crne Gore  organizuju prezentaciju pilot projekta: Priprema nezaposlenih lica za rad na sezonskim poslovima

Prezentacija će se održati u srijedu, 5. februara 2014. godine u Sali I, u Privrednoj komori Crne Gore, sa početkom u 12 sati.

U cilju povećanja zapošljivosti  nezaposlenih lica, te povećanja zaposlenosti domaće radne snage, Zavod za zapošljavanje je pokrenuo novi projekat pripreme nezaposlenih lica za rad na sezonskim poslovima. Projekat je namijenjen poslodavcima, koji će u svojim prostorijama i po sopstvenom programu rada obučavati nezaposlene za ona zanimanja koja su im potrebna u toku sezone. Ovo je pilot program koji ne zahtijeva licencirane izvođače obuka, već daje priliku svim  poslodavcima da, u skladu sa svojim potrebama, profilišu kadrove koje će zaposliti na sezonskim poslovima.

Ovaj projekat je jedna od aktivnosti koje Zavod za zapošljavanje sprovodi u cilju povećanja zaposlenosti  u Crnoj Gori, a sezonsko zapošljavanje u tome ima veliki značaj.

Molimo da potvrdite vaše učešće do utorka, 04. februara 2014. godine do 12 sati, putem e-maila mperazic@pkcg.org, vblecic@pkcg.org  ili faxa 020 230 493.

 

Program:

12:00   Pozdravna riječ: Predstavnik Privredne komore Crne Gore

12:05   Prezentacija pilot projekta - Priprema nezaposlenih lica za rad na sezonskim poslovima: Vukica Jelić – direktorica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore

12:30   Diskusija