You are here

Privredna komora Crne Gore bira članove 13 odbora udruženja

10/04/2019

Upravni odbor Privredne komore Crne Gore donio je Odluku o raspisivanju izbora za članove odbora udruženja na sjednici održanoj 21. marta 2019. godine.

Predloge za članove odbora udruženja mogu dostavljati članovi Komore - privredna društva, banke i druge finansijske ortganizacije, organizacije za osiguranje i preduzetnici, koji obavljaju djelatnosti sa sjedištem na teritoriji Crne Gore,  do 15. maja 2019. godine, putem e-maila pkcg@pkcg.org, faksa 020230493 ili pošte na adresu Novaka Miloševa 29/II, Podgorica.

Članovi Komore se organizuju u udruženja prema pretežnoj djelatnosti koju obavljaju. Od njihovog angažovanja zavisi kvalitet i efikasnost rada Komore u cjelini.

Izbori će se vršiti za članove sljedećih odbora udruženja: energetike i rudarstva; metalurgije i metaloprerađivačke industrije; šumarstva, drvne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti; poljoprivrede i prehrambene industrije; saobraćaja; građevinarstva i industrije građevinskog materijala; trgovine; turizma i ugostiteljstva; malih i srednjih preduzeća i preduzetnika; organizacija bankarstva i drugih finansijskih organizacija i osiguranja; informacionih i komunikacionih tehnologija; špeditera i komunalne privrede.

Izborne aktivnosti sprovodiće se na principima kvaliteta, ravnopravnosti i uzajamnog povjerenja, imajući u vidu da izabrani predstavnici privrednih subjekata treba, osim svojih, da zastupaju i privrednu granu u cjelini. Pri izboru članova u odbore udruženja vodiće se računa o njihovoj ekonomskoj snazi, strukturi (mala, srednja, velika), uticajnosti na privredu, odgovarajućoj granskoj i teritorijalnoj zastupljenosti, do sada iskazanoj spremnosti da učestvuju u radu Komore, o ispunjavanju obaveza ustanovljenih Zakonom, Statutom i opšim aktima Komore.

Upravni odbor Komore će najkasnije do 31. jula 2019. godine utvrditi koji će članovi imati predstavnike u odborima udruženja.

Konstitutivne sjednice novoizabranih odbora održaće se do 20. oktobra 2019. godine.