You are here

Profesionalni pristup obavezama u savremenom poslovanju

29/10/2019

Privredna komora Crne Gore, u saradnji Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, u utorak 05. 11. 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: „Profesionalni pristup obavezama u savremenom poslovanju“.

Savremeno poslovanje karakteriše sve veća konkurencija na tržištu u svim sferama rada, odnosno u svim djelatnostima. Profesionalan pristup izvršavanja zadataka, iziskuje primjenu kompetencija koje podrazumijevaju preciznost, inovativnost i fleksibilnost, a sve u cilju ispunjavanja radnih obaveza u skladu sa savremenim standardima poslovanja.

Tokom seminara učesnici će biti u prilici da sagledaju razvoj i proces profesionalnog pristupa u savremenom poslovanju iz tri ugla, a to su: stvaranje organizacione kulture i prihvatanje promjena kao prvi, liderski pristup kao drugi ugao posmatranja i treći ugao posmatranja jeste upravljanje sobom kroz pristup obavezama i kanalisanje stresa. Takođe, radiće se na vještinama neophodnim za unaprijeđenje kompetencija zaposlenih. Pored kratkog teorijskog dijela, predviđeni su i praktični primjeri, kao i niz interaktivnih vježbi.

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da odredite predstavnike iz vašeg preduzeća i da što prije prijavite učešće na seminaru, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja.

Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave najkasnije do petka 1.11. 2019. godine. Telefon za informacije je: 020 230 605.

Fajlovi: