You are here

Program za čistiju proizvodnju u Crnoj Gori - dodjela sertifikata

03/12/2014
“Program za čistiju proizvodnju u Crnoj Gori’’ - dodjela sertifikata

Svečana dodjela sertifikata za kompanije i konsultante učesnike projekta pod nazivom “Program za čistiju proizvodnju u Crnoj Gori’’ održaće se u PKCG u petak, 5.12.2014. god. sa početkom u 11 h.

Projektom koordinira Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO), a pod finansijskim pokroviteljstvom Vlade Republike Slovenije.

Ovaj projekat je zasnovan na iskustvu koji je stekao UNIDO u uspostavljanju nacionalnih centara čistije proizvodnje u 50 zemalja širom svijeta. On definiše specifične uslove za uspostavljanje centra za čistiju proizvodnju u Crnoj Gori. U prethodnom periodu, kroz dvije faze implementacije, aktivnosti u okviru projekta bile su fokusirane na izgradnji kapaciteta nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju i ekološki ispravne tehnologije i procjene aspekata čistije proizvodnje u proizvodnim procesima kompanija iz oblasti poljoprivrede i turizma.

Projekat je realizovan kroz radionice i praktičnu nastavu tokom procjene stanja u kompanijama. Radionice su vodili nacionalni eksperti čistije proizvodnje u Crnoj Gori uz koordinaciju od strane eksperta iz Slovenije. Radionice su prevashodno bile namijenjene budućim ekspertima za čistiju proizvodnju, ali i predstavnicima kompanija kojima se na taj način omogućilo da, nakon okončanja projekta, mogu i samostalno da primjenjuju metodologiju čistije proizvodnje razvijenu od strane UNIDO. 

Za svaku od trinaest kompanija, uključesnica ove faze projekta, urađena je studijska analiza o opcijama čistije proizvodnje i mogućim uštedama na osnovu racionalnijeg korišćenja sirovina, vode, energije, kao i na osnovu ponovne upotrebe otpada, odnosno njegove reciklaže.