You are here

Program za unapređenje inovativnosti u MSP - javni poziv

04/09/2017
Javni poziv za učešće u Programu za unapređenje inovativnosti u MSP

Ministarstvo ekonomije raspisalo je danas novi Javni poziv za realizaciju Programa za unaprjeđenje inovativnosti u malim i srednjim preduzećima za 2017. godinu, za preduzeća iz sektora prerađivačke industrije, imajući u vidu preostala raspoloživa sredstva za implementaciju Programa.

Javni poziv će biti otvoren do 4. oktobra 2017. godine, do kada se mogu dostavljati prijave zainteresovanih preduzeća.

Ukupan Budžet opredijeljen za realizaciju Programa u 2017. godini je 30.000 eura, a maksimalan iznos opravdanih troškova po preduzeću iznosi 3.500,00€, bez PDV.

Bespovratnu podršku u vidu grantova za uvođenje inovacija mogu iskoristiti mikro, mala i srednja privredna društva iz sektora prerađivačke industrije, registrovana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, koja posluju najmanje 2 godine i to: u 100% privatnom vlasništvu; imaju sjedište na teritoriji Crne Gore; nisu imala gubitke u poslovanju u posljednje dvije finansijske godine; redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa; da za iste aktivnosti nijesu koristili sredstva finansijske pomoći iz budžeta ili donatorskih programa u prethodnom periodu.

Ministarstvo ekonomije će ovim Programom odobriti finansijsku pomoć preduzećima za inovaciju proizvoda, poslovnog procesa, inovaciju u organizaciji i marketingu, što može uključivati sljedeće: izradu tehničke dokumentacije/rješenja za razvoj proizvoda, izradu i testiranje prototipa proizvoda, izradu alata i ICT i softverskih rješenja za razvoj novog i poboljšanje procesa proizvodnje/isporuke, razvoj novog ili poboljšanog metoda organizacije poslovanja, izradu tehničke dokumentacije za dizajn proizvoda kao i prototip dizajna u digitalnoj formi i izradu tehničkog ili softverskog rješenja za metod distribucije i formiranja cijena.

U skladu sa procedurama implementacije Programa, preduzeće finansira troškove eksternog konsulanta za realizaciju inovativne aktivnosti u visini od 100% i nakon završetka aktivnosti traži povraćaj u visini od maksimalno 50% opravdanih troškova, odnosno do 3.500,00€, bez PDV, dok preostalih 50 % troškova pokriva iz sopstvenih izvora.

Cilj Programa je da poboljša inovativne sposobnosti malih i srednjih preduzeća u prerađivačkoj industriji, odnosno da unaprijedi razvoj i uvođenje inovacija uz korišćenje konsultanskih usluga.

Prijavna dokumentacija za učešće u Programu, sa detaljnim informacijama o namjeni, uslovima i kriterijumima, procedurama sprovođenja Programa može se preuzeti u Ministarstvu ekonomije (Rimski trg 46, Podgorica, III sprat, kancelarija broj 8), kao i na web stranici www.mek.gov.me, a dodatne informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 020/234 397, 234 029.