You are here

Projekat “Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori” JAVNI POZIV

09/02/2017
Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori

Projekat Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori

Privredna komora Crne Gore objavljuje:

JAVNI POZIV

za pružanje finansijske podrške inovativnim, investicionim projektima, koji doprinose ublažavanju efekata klimatskih promjena u sektoru turizma na teritoriji Crne Gore

Cilj Javnog poziva

U okviru projekta “Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori”, koji realizuju Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, opredijeljena su sredstva za sufinansiranje inovativnih, investicionih projekata koji doprinose smanjenju efekata klimatskih promjena, odnosno utiču na smanjenje nivoa emisije CO2 u sektoru turizma.

Javni poziv realizuje Privredna komora Crne Gore sa ciljem da se podstakne razvoj i realizacija inovativnih, investicionih projekata i inicijativa koje mjerljivo doprinose smanjenju nivoa emisija CO2 u sektoru turizma.

Pravo učešće na Javnom pozivu imaju

- Organi lokalne uprave i javne službe;

- Privredna društva i preduzetnici;

- Nevladine organizacije (udruženja i fondacije) sa sjedištem u Crnoj Gori.

Međunarodne organizacije, odnosno predstavništva međunarodnih organizacija koje djeluju u Crnoj Gori nemaju pravo učešća na javnom pozivu.

Visina podrške i prihvatljivi troškovi

Ukupna sredstva opredijeljena kroz Javni poziv iznose 750.000€ .

Sufinansiranje jednog inovativnog, investicionog projekta može iznositi 25% njegove ukupne vrijednosti (npr. za projekat čija je ukupna vrijednost 400.000€, sufinansiranje može biti maksimalno 100.000€). Maksimalni iznos finansijske podrške po inovativnom, investicionom projektu je 150.000€.

Sredstvima koja su opredijeljena ovim Javnim pozivom moguće je pokrivanje troškova:

- Nabavke i instalacije nove opreme (postrojenja, rasvjeta, sistemi grijanja i hlađenja, solarni paneli/fotonaponske ćelije, vozila itd.) u skladu sa tržišnim cijenama;

- Izvođenja građevinskih radova na objektima (izgradnja i rekonstrukcija).

Krajnji rok za podnošenje predloga projekata je 6. april 2017. godine do 15:00h.

Informativni dani održaće se u:

- 14. februara  2017. godine u Podgorici, u Privrednoj komori, sa početkom u 11:00h;

- 16. februara 2017. godine u  Baru, u sali Skupštine opštine, sa početkom u 11:00h;

- 17. februara 2017. godine u Herceg Novom, u sali Gradske kafane, sa početkom u 12:00h;

- 20. februara 2017. godine u Plužinama, u sali Centra za kulturu, sa početkom u 12:00h;

- 21. februara  2017. godine u Bijelom Polju, u sali Skupštine opštine, sa početkom u 12:00h.

Detaljne informacije o uslovima Javnog poziva, kriterijumima podrške, proceduri podnošenja i ocjenjivanja prijedloga projekata i potrebnoj dokumentaciji nalaze se u Priručniku za podnosice prijedloga projekata.

Više informacija u vezi sa Javnim pozivom može dobiti u Privrednoj komori, na telefon  020 230 494. 

Ovdje možete preuzeti: