You are here

Prvi međunarodni sajam nekretnina i investicija, Baku

21/12/2018

Prvi međunarodni sajam nekretnina i investicija se održava u Baku-u (Azerbejdžan), 20-22. februara 2019. godine.

Kao jedna od najbrže rastućih oblasti nenaftnog sektora azerbejdžanske privrede, sektor građevinarstva je u interesu stranih investitora. U cilju zadovoljavanja sve veće potražnje na tržištu, u Azerbejdžanu je široko rasprostranjena izgradnja višespratnih stambenih, poslovnih zgrada, kao i hotela i turističkih centara u različitim regionima zemlje i glavnog grada. Stoga je od posebnog značaja organizovati Sajam koji ima ulogu integrisane platforme za sve zaintresovane stranke kako bi se učesnicima pružile informacije o različitim projektima koji se realizuju u saradnji sa domaćim i stranim preduzetnicima i predstavile mogućnosti tržišta nekretnina.

Domaći i inostrani projektanti, građevinska preduzeća, arhitektonski biroi, privrednici, kao i oni koji žele da kupe kuće i nekretnine u komercijalne svrhe, biće pozvani da posjete Caspin međunarodni Sajam nekretnina i investicija kao posjetioci. Kroz prezentaciju modernih i inovativnih pristupa, učesnici sajma imaće mogućnost da se upoznaju sa aktivnostima i predlozima vodećih kompanija na globalnim i regionalnim tržištima nekretnina. Uglavnom, više od 65 domaćih i stranih  kompanija iz 15 različitih zemalja učestvovalo je na sajamovima održanim uz podršku Državnog odbora za imovinska pitanja Republike Azerbejdžana  u prethodnim godinama. Tako je na sajmu 2016. godine  predstavljeno više od 100 projekata, dok je broj projekata, koji je predstavljen na sajmu  2017.godine, povećan na 150. Prethodni sajmovi bili su prilično korisni ne samo za kompanije koje su promovisale svoje projekte i postigle bolje rezultate u prodaji, već i za posjetioce koji su planirali da kupe nekretninu u inostranstvu.

Očekuje se da će na Sajmu prisustvovati više od 100 učesnika i 5.000 posjetilaca ove godine. Učešće na ovom događaju možete prijaviti na ovom link-u: https://caspianrealty.az/en-standreservation/

Kontakt osoba je g. Azer Bayramov, zamjenik šefa Sektora za strateško planiranje, inovacije, praćenje i analizu Državnog odbora za imovinska pitanja (azerbayramov@emdk.gov.az ; tel. +994124902408)

Izdvajamo