You are here

Radionica - Finansiranje malih preduzeća

19/02/2020

Kancelarija Expertise France u Podgorici, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, organizuje radionicu na temu “Finansiranje malih preduzeća – Finansijski instrumenti EU za pružanje podrške mikro, malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori“. Radionica će se održati u prostorijama EU info centra u srijedu 11. marta od 9h do 15h.

Ovaj događaj ima za cilj da poveća vidljivost šema finansiranja mikro, malih i srednjih preduzeća kroz podršku koje pruža EU u Crnoj Gori i pruži savjete o pristupu ovom vidu finansiranja.

Radionica se realizuje kao dio projekta "Unapređenje poslovnog ambijenta i konkurentnosti privatnog sektora u Crnoj Gori" (BeSME) kojim se podržava razvoj administrativnih kapaciteta i okvira kako bi se dalje unaprijedio poslovni ambijent u Crnoj Gori, i to kroz:

  1. Razvoj sveobuhvatnog strateškog i operativnog okvira za sprovođenje politike u cilju povećanja konkurentnosti i inovacija;
  2. Institucionalna, tehnička i administrativna izgradnja kapaciteta za sprovođenje politike za konkurentnost i inovacije;
  3. Jačanje konkurentnosti i inovativnih klastera (Udruženje malih i srednjih preduzeća) i poslovnih subjekata.

Projekat je sufinansiran od strane Evropske Unije i Crne Gore, a sprovodi ga Expertise France u saradnji sa Bpifrance i Business France.

REGISTRACIJA

Fajlovi: