You are here

Razvoj preduzetničkog učenja u sistemu obrazovanja

04/02/2014

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa SSSCG, Direkcijom za mala i srednja preduzeća i Centrom za stručno obrazovanje, organizuje okrugli sto na temu „Razvoj preduzetničkog učenja u sistemu obrazovanja“, 5. februara 2014. godine u 10 sati u prostorijama Komore.

U procesu ekonomske tranzicije i pristupanja Evropskoj uniji, razvoj preduzetništva i preduzetničkih kompetencija prepoznaje se kao jedan od glavnih oslonaca crnogorske ekonomije i društva. U tom smislu treba promovisati razvoj preduzetništva u cilju podizanja efikasnosti  crnogorske radne snage.