You are here

Regionalna Konferencija sa B2B sastancima

02/09/2013
Regionalna Konferencija sa B2B sastancima

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da Privredna komora Crne Gore realizuje regionalni  projekat “Tehnologije životne sredine i obnovljivi izvori energije na području Balkana”. Projekat  se realizuje u saradnji  sa Metropoli (specijalizovana Agencija Privredne komore iz Firence) i agencijama Aries (Privredna komora Trsta) i Promos (Privredna  komora Milana), Regionalnom razvojnom agencijom za regiju Centralna BiH – REZ, Regionalnom razvojnom agencijom za sjeveroistočnu BiH – NERDA, Privrednom komorom Srbije i Privrednom komorom Makedonije.

U okviru Projekta organizuje se  Regionalna Konferencija sa B2B sastancima (poslovnim forumom) zainteresovanih italijanskih firmi i partnera iz Regiona 14. i 15. oktobra 2013. godine, u Privrednoj komori Srbije, Beograd, Resavska 15.

Cilj Konferencije je promocija poslovne saradnje u sektoru zaštite životne sredine, tretmana voda, reciklaže, upravljanja otpadom, tehnologija i usluga u oblasti energetike, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Krajnji rok za prijavljivanje je 20. septembar 2013.godine, kako bi u vremenu do održavanja Konferencije kroz specijalizovani softer odredili termine za pojedinačne poslovne sastanke kompanija.

ŠTA i GDJE
Projekat obezbeđuje firmama iz sektora mogućnost poslovnih sastanaka . Zainteresovane firme se prijavljuju preko posebnog sajta www.b2match.com/etre (instrukcije za registraciju i korišćenje softvera  u prilogu). Preko sajta je moguće registrovati svoj interes i profil, vidjeti profile ostalih prijavljenih firmi iz Regiona i Italije planirati svoju agendu sastanaka.  Firmama se preko sajta nudi:
- Objavljivanje profila firme na sajtu i katalogu koji će biti štampan  povodom događaja;
- Kontakti i profili prijavljenih firmi;
- Personalizovani pristup www.b2match.com/etre ;
- Organizovanje sastanaka na bazi izbora firmi;
- Prevodilačke usluge  i
- B2B koordinacija.

SEKTORI :
- Tehnologije za tretman pijaćih  i otpadnih voda. Upravljanje otpadom i reciklaža
- Mjerenje, kontrola I tehnologije za analize zagađenosti
- Konzervacija i bonifikacija terena
- Tehnologije u sektoru energetike
- Proizvodnja električne energije
- Usluge u energetici
- Energetska efikasnost
- Obnovljivi izvori energije

KOME JE KONFERENCIJA NAMIJENJENA:
- Proizvođačima i ponuđačima tehnologija i know how
- Lokalnim upravama (planiranje)
- Projektantske i inženjering firme iz sektora
- Konsultantske firme
- Naučno istraživački centri i univerziteti
- Finasijske institucije
- Sektorske asocijacije
- Javni I NVO sektor

Napomena: Učesnici  Konferencije ne snose troškove kotizacije