You are here

Regionalna konferencija ženskog preduzetništva - U korak sa novim vremenom

16/10/2019

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore organizuje regionalnu konferenciju “U korak sa novim vremenom”. Konferencija će se održati u Privrednoj komori Crne Gore, u utorak, 22. oktobra 2019. godine

Tema konferencije je žensko preduzetništvo u procesu pristupanja Evropskoj uniji, te razmjena pozitivnih praksi i iskustava u regionu. Ova aktivnost predstavlja mjeru iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2022.

Pored predstavnika državnih institucija, učesnici konferencije biće i predstavnici iz Kancelarije za evropske integracije, zajednice opština i Investiciono-razvojnog fonda. Tokom trećeg panela privrednice iz Crne Gore i regije predstaviće svoje poslovanje i na koji način su koristile dostupne programe podrške. Tokom poslednje panela, predstavnice iz udruženja poslovnih žena iz regiona predstavniće svoje aktivnosti koje su najčešće fokusirane na okupljanje, umrežavanje, razmjenu iskustva žena preduzetnica kao i da postaknu ideje koje čekaju realizaciju u preduzetništvu.

Molimo Vas, ukoliko ste zainteresovani za učešće na navedenom skupu, da svoju prijavu na pošaljete na e-mail djovana.djokaj@mmp.gov.me ili na telefon + 382 69 254 441, najkasnije do 21.oktobra 2019.godine.

Fajlovi: