You are here

Sajam medicine i laboratorijskih tehnologija

06/03/2013
Sajam medicine i laboratorijskih tehnologija

U organizaciji ‚‚Reed Tuyap Fuarcilik A.Ş.“ od 04. – 07. aprila 2013. godine biće održan Ekspomed 2013 - Međunarodni sajam medicine i medicinske opreme, kao i Labtek 2013 – Međunarodni sajam laboratorijskih tehnologija, sistema i opreme u Tuyap kongresnom i sajamskom centru u Istanbulu.

Paralelno sajmu pod pokroviteljstvom Ministarstva ekonomije Republike Turske biće organizovan i program za sajamski odbor u periodu od 02. - 05. aprila 2013. godine.

Sajamski odbor će činiti predstavnici firmi 33 zemlje među kojima se nalazi i Crna Gora. Troškovi smještaja sa doručkom članova sajamskog odbora (iz svake firme po jedan predstavnik) će biti plaćeni od strane Ministarstva ekonomije Republike Turske.

Nacrt programa sajamskog odbora je sledeći:
02. april 2013. (Utorak) – Dolazak u Istanbul
03. april 2013. (Srijeda)– Bilateralni susreti sa Dolazak u Istanbul turskim firmama
04. april 2013. (Četvrtak) – Obilazak sajma
05. april 2013. (Petak) - Povratak

Ukoliko ste zainteresovani za učešće molimo Vas da aplikacionu formu koja se nalazi u prilogu  e-maila detaljno popunite (obavezno polje 8) i dostavite na e-mail adresu Kancelarije za trgovinske odnose Republike Turske u Podgorici: podgorica@ekonomi.gov.tr  ili putem faxa na broj: 020/648 149, najkasnije do 25. marta 2013. godine.

Sve detaljnije informacije o Sajmovima možete naći na:
http://www.ekspomedistanbul.com
http://www.labtekfuari.com

Takođe vas molimo da o vašoj prijavi obavijestite Katarinu Sekulić u Privrednoj komori Crne Gore, telefonom na +382 20 231 006 ili e-mailom ksekulic@pkcg.org