You are here

Sajam prozora u Istanbulu PRIJAVA

12/12/2013
Sajam prozora u Istanbulu

U organizaciji "Tuyap Tum Fuarcılık Yapim A.Ş." od 12. – 15. marta 2014. godine u Istanbulu će biti održan Sajam prozora. Paralelno sajmu pod pokroviteljstvom Ministarstva ekonomije R. Turske biće organizovan i program za sajamski odbor u periodu od 10. do 13. marta 2014. godine.

Sajamski odbor će činiti predstavnici firmi 20 zemalja među kojima se nalazi i Crna Gora. Troškovi smještaja sa doručkom članova sajamskog odbora (iz svake firme po jedan predstavnik) će biti plaćeni od strane Ministarstva ekonomije R. Turske.

Nacrt programa sajamskog odbora je sledeći:
10. mart 2014. (Ponedjeljak) – Dolazak u Istanbul
11. mart 2014. (Utorak)– Bilateralni susreti sa turskim firmama
12. mart 2014. (Srijeda) – Obilazak sajma
13. mart 2014. (Četvrtak) - Povratak

Ukoliko ste zainteresovani za učešće molimo Vas da aplikacionu formu koja se nalazi u prilogu detaljno popunite (obavezno polje 8) i dostavite na e-mail adresu Kancelarije za trgovinske odnose R. Turske u Podgorici: podgorica@ekonomi.gov.tr ili putem faxa na broj: 020/648 149, najkasnije do 25. februara 2013. godine.
Sve detaljnije informacije o Sajmu možete naći na Web adresi: www.istanbulpencerefuari.com

Takođe vas molimo da o vašoj prijavi obavijestite Katarinu Sekulić u Privrednoj komori Crne Gore, telefonom na +382 20 231 006 ili e-mailom ksekulic@pkcg.org