You are here

Sajmovi u Turskoj - Program odbora kupaca PRIJAVA

17/09/2021

Ministarstvo trgovine Republike Turske, u cilju pospješivanja izvoza turskih proizvoda kao i razvijanja novih tržišta tradicionalno u okviru planiranih sajmova organizuje “Programe odbora kupaca“ uz učešće velikog broja kompanija iz inostranstva kojima se pritom omogućava besplatan hotelski smještaj.

U okviru Programa odbora kupaca, posjetioci iz inostranstva su uglavnom predstavnici poslovnih kompanija a ponekad su to i predstavnici institucija / organizacija koje su uključene u program.

Takođe, ažurirana lista sajmova za koje će biti organizovan Program odbora kupaca u oktobru 2021. godine nalazi se u prilogu.

Program odbora kupaca uključuje troškove smještaja sa doručkom, bilateralne susrete sa turskim firmama kao i obilazak relevantnog sajma dok su putni troškovi u režiji učesnika.

Sve firme koje su zainteresovane za učešće na nekom od navedenih sajmova mogu poslati detaljno popunjeni aplikacioni formular (primjer se nalazi u prilogu) na e-mail adresu Kancelarije za trgovinske odnose R. Turske u Podgorici podgorica@ticaret.gov.tr  najkasnije do datuma naznačenog u tabeli, nakon čega će u roku od par dana firme biti obaviještene da li je njihova aplikacija za učešće na Programu odobrena ili ne.

Takođe, zbog izbijanja pandemije Covid-19, Generalni direktorat za civilno vazduhoplovstvo R. Turske je izdalo smjernice o određenim pravilima koja se primjenjuju prilikom putovanja u Tursku.  (https://www.turkishairlines.com/en-int/announcements/coronavirus-outbreak/travel-restrictions/index.html)

Napomena:

Prijave za Programe odbora kupaca moraju biti podnesene prije isteka datuma predviđenog za prijave.

Svoje učešće na sajmu i programu odbora kupaca iz jedne firme može imati maksimum jedna osoba.

Ukoliko nema dovoljnog broja stranih kompanija prijavljenih za učešće u Programima odbora kupaca koji će se organizovati, Programi mogu biti otkazani. Shodno tome, zainteresovane firme koje su podnosioci aplikacija treba da kupe svoje avionske karte tek nakon obavještenja od strane naše Kancelarije da im je aplikacija odobrena.