You are here

Sarajevo Halal Fair - prezentacija

22/08/2019
Sarajevo Halal Fair - prezentacija

U četvrtak 29. avgusta u 10 sati u prostorijama Privredne komore Crne Gore će se održati prezentacija Međunarodnog sajma halal-industrije Sarajevo Halal Fair.

Nakon uspješne realizacije prošlogodišnjeg sajma Bosna Bank International, u saradnji sa Islamic Development Bank Group (IsDB) po drugi put organizuje najveći specijalizovani sajam halal-industrije u Jugoistočnoj Evropi Sarajevo Halal Fair (SHF) 2019 u Sarajevu od 26.-28.09.2019.g. koji će okupiti predstavnike halal-industrije iz Jugoistočne Evrope, drugih zemalja u kojima je razvijena ova industrija, kao i multinacionalne kompanija koje su na globalnom tržištu prisutne sa halal-proizvodima.

Posebna vrijednost sajma su B2B susreti proizvođača halal-proizvoda i pružalaca halal-usluga sa kupcima i distributerima iz zemalja regiona, EU, Bliskog Istoka, Zamalja Zaliva i drugih u kojima postoji potražnja za halal-proizvodima i uslugama
Prezentacija će biti prilika za razmjenu informacija o programu, delegacijama i učesnicima na SHF, očekivanjima, potencijalima i trendovima halal-industrije u regionu i globalno.

Program:

10:00 Pozdravna riječ predstavnika Privredne komore Crne Gore
10:15 Prezentacija Sarajevo Halal Fair 2019
11:00 Udruženje halal industrije - Potencijal i trendovi halal-industrije u regionu
11:15 Agencija za halal certificiranje u BiH – pozicioniranje halal-standarda na tržištu
11:30 Pitanja, diskusije, komentari i očekivanja uz osvježenje

Molimo da potvrdite prisustvo na: pkcg@pkcg.org ili adna.trnka@bbi.ba