You are here

Sastanak privrednika sa Predsjednikom Vlade

11/12/2014

Privredna komore Crne Gore organizuje sastanak privrednika sa predsjednikom Vlade Crne Gore, g-dinom Milom Đukanovićem i njegovim saradnicima, na temu “Crnogorska privreda u 2014. godini, sa predlozima mjera za unapređenje poslovnog ambijenta”. Sastanak će se održati u petak, 12. decembra 2014. godine sa početkom u 12 sati.